Vind!  Google Woonhelpdesk Gadget


CategorieënVoorwaarden

Deze informatie is geldig in Nederland tenzij anders aangegeven.

De op deze website getoonde informatie is en wordt met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan, daar deze mede afhankelijk is van externe informatie.

Verwijzingen naar sites die niet door WoonHelpdesk.nl worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel WoonHelpdesk.nl uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar wordt verwezen, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele informatie, producten c.q. diensten die daarop worden aangeboden.

Aansprakelijkheid
  • Woonhelpdesk.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid en is niet aansprakelijk voor zowel directe als indirecte schade gevolghebbende van content op Woonhelpdesk.nl
  • Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door WoonHelpdesk.nl worden onderhouden wordt afgewezen.
  • Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Woonhelpdesk.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website.