Vind!  Google Woonhelpdesk Gadget


Categorieën
Zoeken op Huurovereenkomst.

De Huurovereenkomst wordt geregeld in titel 5 van Boek 9 van het Burgerlijk Wetboek. Boek 7 behandelt de bijzondere overeenkomsten. Dat betekent dat ook de algemene regels voor de overeenkomst in...
Termen en begrippen, Huren - 01/01/1970 - Relevantie 4.1

Model Huurovereenkomst...
Verhuren - 01/01/1970 - Relevantie 3.3

Op basis van de Leegstandswet kan een woning tijdelijk worden verhuurd. Doel hiervan is om de leegstand van woonruimte te verminderen door tijdelijke verhuur te vereenvoudigen. Er gelden echter...
Termen en begrippen, Huren, Verhuren - 01/01/1970 - Relevantie 2.5

Een huurwoning is een woning die gehuurd is. De eigenaar is veelal een woningcorporatie of een particulier en niet de bewoner. Er wordt een Huurovereenkomst of -contract aangegaan waaraan beide...
Termen en begrippen, Huren, Verhuren - 01/01/1970 - Relevantie 2.5

* Wat is een medehuurder? * Wat is de positie van de echtgenoot van de huurder? * Wat is het verschil tussen een samenwoner en een medehuurder? * Wat zijn de gevolgen van het...
Termen en begrippen, Huren - 01/01/1970 - Relevantie 2.2

Een nieuw huurwoning-forum is gestart. U kunt vragen stellen over de juiste huurprijs van een woning, Welke voorwaarden er in een Huurovereenkomst mogen etc. Ook leent het huurwoningforum zich...
Huren, Nieuws, Makelaar - 01/01/1970 - Relevantie 2.0

* Wanneer is de huurprijs van uw woning geliberaliseerd? * Is de huurprijs van uw woning wel terecht geliberaliseerd? * Hoe vaak kan de verhuurder de geliberaliseerde huurprijs...
Termen en begrippen, Huren - 01/01/1970 - Relevantie 1.9

Illegale onderhuur is een groot probleem. Naar schatting wordt zeker 10 tot 15% van de woningen illegaal onderverhuurd, zonder toestemming van de gemeente en/of de verhuurder. De wachttijd van de...
Termen en begrippen, Huren - 01/01/1970 - Relevantie 1.9

Huurbeëindiging in onderling overleg Huurbeëindiging door de huurder Huurbeëindiging door de verhuurder Huurbeëindiging in onderling overleg Hoe wordt de huur in onderling overleg...
Termen en begrippen, Huren, Verhuren - 01/01/1970 - Relevantie 1.8

Voor zowel huurders als verhuurders is het van belang te weten wat de mogelijkheden zijn voor een huurder om veranderingen in een gehuurde ruimte aan te brengen en wat een verhuurder daar tegen kan...
Huren, Verhuren, Verbouwen / bouwen - 01/01/1970 - Relevantie 1.7

* Wat is huurbescherming? * Geldt de huurbescherming voor elke woonruimte? * Is er sprake van huurbescherming bij verkoop van de woning? * Wat moet de huurder doen als de...
Termen en begrippen, Huren - 01/01/1970 - Relevantie 1.7

Op 1 juli 2007 worden de huren weer aangepast. De regering heeft afgesproken dat de maximale huurverhoging gelijk is aan de inflatie. Dit betekent voor 2007 dat de huur met maximaal 1,1% omhoog gaat....
Termen en begrippen, Huren, Huurtoeslagen - 01/01/1970 - Relevantie 1.6

In bijna alle hypotheekakten staat een standaardbepaling, waardoor het verboden is om zonder schriftelijke toestemming van de bank het huis te verhuren of te verpachten. Dit heet een...
Termen en begrippen, Huren, Kopen - 01/01/1970 - Relevantie 1.5

De Huurcommissie is een onafhankelijke organisatie die zich bezighoudt met geschillen tussen huurder en...
Termen en begrippen, Huren, Verhuren - 01/01/1970 - Relevantie 1.5

Met verwijzingen naar het Burgerlijk Wetboek. A. Voldoen van de huurprijs (art. 7:212 BW): het gaat hierbij om een fatale termijn (art. 6:83 sub a BW), waarbij het verzuim automatisch...
Termen en begrippen, Huren, Verhuren - 01/01/1970 - Relevantie 1.5

Belangrijkste definitie uit de leegstandswet 1. Burgemeester en wethouders kunnen de eigenaar vergunning verlenen tot het aangaan van overeenkomsten van huur en verhuur van woonruimte...
Termen en begrippen, Huren, Verhuren - 01/01/1970 - Relevantie 1.4

* Wat wordt er bedoeld met servicekosten? * Mag de verhuurder voorschotten voor levering en diensten in rekening brengen? * Welke servicekosten mag de verhuurder in rekening brengen? ...
Termen en begrippen, Huren, Verhuren - 01/01/1970 - Relevantie 1.3

1. Wat staat er in een standaard Huurovereenkomst? 2. Welke regels zijn verder van toepassing? 3. Wat gebeurt er als de afgesproken huurperiode is verstreken? 4. Kan de (aanvangs)huurprijs...
Huren, Huurtoeslagen - 01/01/1970 - Relevantie 1.2

Wanneer schakel ik de Huurcommissie in? U kunt naar de Huurcommissie met een geschil over de...
Termen en begrippen, Huren - 01/01/1970 - Relevantie 1.0

Bij het tekenen van het contract zijn een aantal dingen belangrijk: Legale verhuur Zorg dat U zeker weet dat degene die de woning aanbiedt ook de officiele legale verhuurder is. Bij een...
Huren, Verhuren - 01/01/1970 - Relevantie 0.9