Vind!  Google Woonhelpdesk Gadget


» Overzicht

Termen en begrippen

Klachten over verzekeringen

Zoeken op tags


 » KiFiD
KiFiD
Een aantal klachtenloketten en financiële brancheorganisaties heeft de handen ineen geslagen en sinds april 2007 het Klachteninstituut Financiele Dienstverlening (KiFiD) opgericht.

Bij KiFiD kunt u onder meer met een klacht terecht. Kijk voor meer informatie op de website van KiFiD.

De website geeft tevens informatie aan consumenten en financiele dienstverleners over hoe het KiFiD omgaat met geschillen van consumenten over financiele dienstverlening of dienstverleners.

Achtergrond
Begin 2005 hebben de financiële brancheverenigingen de handen ineen geslagen om te komen tot één geschilleninstantie, waarin alle bestaande geschillenregelingen samen moeten komen.

Het KiFiD is opgericht door de volgende branche-organisaties:

 • Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF)

 • Federatie Onderlinge Verzekeraars (FOV)

 • Nederlandse vereniging van assurantieadviseurs en financiële dienstverleners (NVA)

 • Nederlandse Vereniging van Banken (NVB)

 • Nederlandse vereniging van onafhankelijke financiële en assurantieadviseurs (NBVA)

 • Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA)

 • Verbond van Verzekeraars

 • Vereniging Federatie Financieel Planners (Vereniging FFP)

 • Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN)

 • Vereniging van Hypotheekadviseurs in Nederland (VvHN)

 • Overlegpartners

De oprichters hebben voor de oprichting overleg gepleegd met:
 • Dutch Securities Institute (DSI)

 • Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs (SEH)

 • Stichting Keurmerk Financiële Dienstverlening

 • Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken (SGC)

 • Klachteninstituut Verzekeringen (SKV)

Andere partijen die vanaf het begin een rol spelen in de ontwikkeling van het KiFiD zijn:
 • Consumentenbond

 • Ministerie van Financiën

 • Autoriteit Financiële Markten

Het belang van een kwalitatief hoogwaardig instituut voor geschilbeslechting hebben alle genoemde organisaties hoog in het vaandel staan.

Bron: Verbond van verzekeraars - Gelezen: 6099x - 29/06/2007 - [Omhoog]