Vind!  Google Woonhelpdesk Gadget


» Overzicht

Termen en begrippen

Bouwvergunning of bouwvergunningsvrij?

Zoeken op tags


 » Uitbouw
Niet voor alle bouwwerken of verbouwingen heeft u een bouwvergunning nodig. De Woningwet onderscheidt twee soorten van bouwwerken:

1. bouwvergunningsvrije bouwwerken
2. bouwvergunningplichtige bouwwerken


1. Bouwvergunningsvrije bouwwerken
Deze bouwwerken zijn meestal klein en hebben weinig of geen invloed op de omgeving. Wel moet zo'n bouwwerk voldoen aan de technische eisen die het Bouwbesluit stelt, vooral waar het gaat om de sterkte van de constructie. In het Besluit bouwvergunningsvrije en licht-bouwvergunningplichtige bouwwerken staat precies aangegeven welke bouwwerken bouwvergunningsvrij zijn. Twee bouwwerken die in de dagelijkse bouwpraktijk vaak voorkomen zijn aan- en uitbouwen en bijgebouwen bij woningen. Deze worden hier wel beschreven.

Aan- en uitbouwen
Bouwvergunningsvrij zijn op de grond staande aan- of uitbouwen van één bouwlaag bij bestaande woningen. Dit bouwwerk moet ten dienste staan van het wonen (dus geen kantoorruimte bij de woning, dan is een bouwvergunning nodig). Een aanbouw is een afzonderlijke ruimte tegen de woning aan; een uitbouw is een vergroting van een bestaande ruimte. Verdere voorwaarden zijn: de aan- of uitbouw moet worden gebouwd tegen de oorspronkelijke achtergevel van de woning op meer dan 1 meter van de weg of het openbaar groen of tegen een niet naar de weg of het openbaar groen gekeerde zijgevel van de woning op meer dan 1 meter achter de voorgevel. De hoogte mag maximaal 4 meter bedragen en (!) niet hoger zijn dan 25 centimeter boven de vloer van de eerste verdieping van de woning (dus als de vloer van de eerste verdieping 2,90 meter is mag het bouwwerk niet hoger zijn dan 3,15 meter. Wilt u een bouwwerk van 3,20 moet u een vergunning vragen). Daanaast mag de aan- of uitbouw mag niet hoger zijn dan de woning zelf. Verder mag de aan- of uitbouw niet uitsteken ten opzichte van de gevel waartegen het wordt gebouwd en mag de diepte maximaal 2,5 meter zijn. Ten slotte mag het achter- of zijerf door het bouwen voor niet meer dan 50% bebouwd zijn.

Bijgebouwen
Bouwvergunningsvrij zijn op de grond staande bijgebouwen van één bouwlaag of op de grond staande overkappingen van één bouwlaag bij bestaande woningen Dit bouwwerk moet ten dienste staan van het wonen (dus geen kantoorruimte bij de woning, dan is een bouwvergunning nodig). Verdere voorwaarden zijn: het gebouw of de overkapping moet worden gebouwd op het achtererf van de woning op meer dan 1 meter van de weg of het openbaar groen of op een niet naar de weg of het openbaar groen gekeerd zijerf van de woning op meer dan 1 meter van het voorkant van de woning. De hoogte mag maximaal 3 meter bedragen en de totale bruto-oppervlakte mag maximaal 30 m2 bedragen (vanaf 10 m2 meer dan 1 meter van het naburige erf). Ten slotte mag het achter- of zijerf door het bouwen voor niet meer dan 50% bebouwd zijn.

Op de site van het ministerie van VROM is op een eenvoudige manier te achterhalen of een voorgenomen (ver)bouw(ing) bouwvergunningsvrij is of niet.

2. Bouwvergunningplichtige bouwwerken
Als een bouwwerk niet vergunningvrij is heeft u dus een bouwvergunning nodig. De Woningwet kent twee soorten bouwvergunningen; een gewone bouwvergunning (regulier) en een lichte variant. In het VROM staat precies aangegeven welke bouwwerken licht bouwvergunningplichtig zijn. Als een bouwwerk niet bouwvergunningsvrij of licht bouwvergunningplichtig is heeft u een gewone bouwvergunning nodig.

Er is een landelijk standaardmodel aanvraagformulier ontwikkeld dat bij de gemeente verkrijgbaar is maar ook kan worden gedownload vanaf de site van het ministerie van VROM.

Let op!
Bouwwerkzaamheden aan een monument of in een beschermd stads- of dorpsgezicht zijn altijd bouwvergunningplichtig.
De hierboven bij “Bouwvergunningsvrije bouwwerken” beschreven aan- en uitbouwen en bijgebouwen zijn altijd bouwvergunningplichtig als ze worden uitgevoerd aan een woonkeet, een tijdelijk bouwwerk, een woonwagen of een woning die niet voor permanente bewoning is bestemd (bijvoorbeeld een recreatiewoning). Neem altijd eerst contact op met de gemeente.

Bron: bestemmingsplan.nl - Gelezen: 35099x - 01/07/2007 - [Omhoog]