Vind!  Google Woonhelpdesk Gadget


» Overzicht

Termen en begrippen

Verbouwen

Relevante categorieënZoeken op tags


Als u een woning wilt verbouwen, is het van belang eerst na te gaan of u een bouwvergunning van de gemeente nodig hebt. Bij het VROM kunt u snel zien of u een bouwvergunning nodig hebt. De verbouwplannen moeten passen in het bestemmingsplan en voldoen aan de technische eisen van het Bouwbesluit 2003. Ook moet u denken aan het burenrecht: u mag geen ramen maken binnen twee meter van de erfgrens.

Voor ingrijpende verbouwingen, zoals renovatie of woningverbetering, met energiebesparende voorzieningen is soms subsidie mogelijk. Informeer hiernaar bij de gemeente en het energiebedrijf. Hebt u een hypotheek nodig voor de verbouwing, dan kunt u daar misschien hypotheekgarantie (NHG) op krijgen. Uw rente is dan iets lager. Als u een woning koopt met achterstallig onderhoud kunt u de nodige verbouwingen meefinancieren in uw hypotheek. Is het uw eerste koopwoning, dan komt u misschien in aanmerking voor koopsubsidie.

U kunt de verbouwing door een aannemer laten uitvoeren of een architect in de arm nemen. Voor bouwkundige en praktische informatie en advies kunt u terecht bij de Vereniging Eigen Huis of bij de lokale adviescommissie woningbouw en woonomgeving. Zie voor adressen: VACpunt Wonen.

Een verbouwing kan gevolgen hebben voor de opstalverzekering en voor de belasting. Als door de verbouwing de herbouwwaarde van de woning stijgt, moet de verzekerde waarde opnieuw worden vastgesteld. Stijgt de waarde van de woning met meer dan 5%? Dan kan de gemeente de waarde tussentijds aanpassen in het kader van de Wet waardering onroerende zaken. De waardestijging moet dan wel minimaal € 11.345 zijn. U hoeft de gemeente niet zelf op de hoogte te stellen van de waardestijging. De gemeente kent normaal gesproken de bouwplannen, omdat voor grotere verbouwingen in de regel een bouwvergunning nodig is.

Bron: Kennisring - Gelezen: 12514x - 01/07/2007 - [Omhoog]