Vind!  Google Woonhelpdesk Gadget


» Overzicht

Termen en begrippen

Asbest

Relevante categorieënZoeken op tags


 » Asbest
Wat is asbest
Asbest is een vezelachtig mineraal dat veel goede eigenschappen bezit: hittebestendig, slijtvast, sterk en flexibel tegelijk, isolerend, gemakkelijk te verwerken en doordat het gemakkelijk te winnen en eenvoudig te verwerken is, is het erg goedkoop in vergelijking bij (b.v.) synthetische vezels. Deze eigenschappen leidden ertoe dat asbest in heel wat producten gebruikt werd: auto-onderdelen, isolatiemateriaal, bouwmaterialen, brandbeveiliging en beschermkledij. Asbest is dan ook op ruime schaal verspreid.

Hechtgebonden asbest
'Hechtgebonden' noemen we de asbestmaterialen waarin de vezels stevig in een dragermateriaal verankerd zitten. Als het materiaal in goede staat verkeert, en niet wordt bewerkt of gesloopt, komen er nauwelijks vezels vrij. Een goed voorbeeld van hechtgebonden asbest vormen asbestcementgolfplaten.

Losgebonden asbest
'Losgebonden' zijn de asbesthoudende materialen waarin de vezels niet of nauwelijks aan een dragermateriaal zijn gebonden, zoals spuitasbest en zwaar verweerd asbestcement. De vezels kunnen dan gemakkelijk vrijkomen.

Waar zit asbest in verwerkt
Tot in de jaren tachtig is in en om veel huizen asbest toegepast, vaak in de vorm van asbesthoudend cement. Asbestcementplaten bevinden zich het meest in gevels, het dakbeschot, in en rondom schoorstenen, in of bij de cv-installatie, en als golfplaat op schuren en garages. Sinds 1993 is asbest echter definitief verboden in Nederland. Vanaf die tijd worden dus geen nieuwe producten gemaakt die asbesthoudend zijn. In de bouwnijverheid is asbest vanaf 1975 verboden.

Wat zijn de gevaren van asbest
Asbest is een gevaarlijke stof. Het in ademen van asbest kan erg vervelende gevolgen hebben voor de gezondheid. Asbestvezels kunnen vrijkomen als het materiaal in slechte staat verkeert. Maar ook als asbesthoudend materiaal op een ondeskundige manier wordt gesloopt of bewerkt kunnen vezels in de lucht komen. Asbestvezels in water en voedsel leveren, voor zover nu bekend, geen gevaar op voor de gezondheid.

Hechtgebonden asbest, zoals bijvoorbeeld in asbestcement, levert geen gevaar op wanneer het materiaal in goede staat verkeert en niet wordt bewerkt. Hechtgebonden asbest kan daarom meestal beter blijven zitten. Het niet volgens de voorschriften verwijderen vaak een stuk gevaarlijker is dan het laten zitten van asbest.

Asbest verwijderen
Bij verwijdering dient u toestemming aan uw gemeente te vragen. Deze beslist of u zelf mag verwijderen of dat er een sloopvergunning nodig is. Zelf verwijderen mag alleen onder voorwaarde dat u de voorschriften naleeft die u van de gemeente ontvangt Wanneer de gemeente u een sloopvergunning verleent moet een deskundig asbestverwijderingsbedrijf het asbest verwijderen. Dit zijn de bedrijven die beschikken over een KOMO kwaliteitscertificaat. Vooraf moeten de werkzaamheden zijn gemeld bij de desbetreffende regionale Arbeidsinspectie, inclusief het aanvangstijdstip en de naam van het uitvoerend bedrijf. De eigenaar van het asbest moet zelf de verwijderingkosten betalen. De overheid geeft geen subsidie voor het verwijderen van asbest.

Welke aandoeningen kan je krijgen van Asbest?
De zeer kleine, voor het blote oog onzichtbare asbestvezeltjes kunnen tot diep in de longen doordringen. Daar kunnen ze verschillende ziekten veroorzaken:

asbestose:
Deze longaandoening is te vergelijken met stoflong. Rond de vezeltjes vormt zich bindweefsel, waardoor de ademhaling gehinderd wordt. Asbestose treedt slecht op na blootstelling aan relatief grote vezeldosissen. De ziekte uit zich pas tussen de 10 en 40 jaar na blootstelling aan asbest en is niet te behandelen.

mesothelioom:
Dit is een kanker van het buik- of longvlies. Men gaat ervan uit dat er geen veilige vezelconcentratie is waaronder het risico op ziekte uitgesloten kan worden. Het is wel zo dat hoe kleiner de dosis is waaraan men wordt blootgesteld, hoe geringer de kans zal zijn op het ontwikkelingen van de ziekte.

longkanker:
Aan asbest blootgestelde blijken in vergelijking tot niet-blootgestelde sneller en vaker longkanker te ontwikkelen. De combinatie van asbestblootstelling en roken doet het risico op longkanker sterk toenemen. Ook voor longkanker is geen veilige blootstellingdrempel aangetoond.

Asbest in en om het huis
Asbest is verboden en niet meer te koop. Maar in het verleden is het veel toegepast. Deze brochure (PDF) van VROM geeft een overzicht van de meest voorkomende asbesthoudende producten in en om het huis. Daarnaast worden adviezen gegeven hoe het beste met asbest kan worden omgegaan.

Bron: wonenonline.nl - Gelezen: 10714x - 17/07/2007 - [Omhoog]