Vind!  Google Woonhelpdesk Gadget


» Overzicht

Termen en begrippen

 » Kopen

Wat is er van belang bij het bouwen

Relevante categorieënZoeken op tags


 » Bouwen
Als u wilt bouwen zijn er veel zaken waar u rekening mee moet houden. De belangrijkste wet op het gebied van bouwen is de Woningwet. Deze wet bevat veel regels waaraan u moet voldoen en bepaalt, onder meer, of u een bouwvergunning nodig heeft of niet. Bouwvergunning nodig of niet?

Een belangrijk aspect van de Woningwet is het zogenaamde 'limitatief-imperatieve' karakter van deze wet. Dit betekent dat een gevraagde bouwvergunning die voldoet aan de eisen die de wet stelt afgegeven moet worden, en eentje die niet aan alle eisen voldoet geweigerd moet worden. De eisen zijn dat het plan moet passen in het bestemmingsplan, dat het bouwtechnisch in orde moet zijn en dat het voldoet aan de eisen van welstand. Dit karakter heeft als voordeel voor u dat als u wilt bouwen, en uw bouwplan voldoet aan de eisen, dat u dan recht heeft op een bouwvergunning. Dit betekent ook dat als bijvoorbeeld uw buren een bouwplan hebben dat aan alle eisen voldoet zij ook recht hebben op een vergunning, ook als u er bezwaar tegen heeft! Wat zijn de eisen voor een bouwvergunning?

Voor het aanvragen van een vergunning, het verlenen van een vergunning en eventueel bezwaar tegen de vergunning is een procedure van belang. De rechten en de plichten van de aanvrager en van de belanghebbenden bij de bouw worden hier geregeld.

Bouwen en de Wet Milieubeheer
Als u een hal wilt gaan bouwen voor bijvoorbeeld een bedrijf dan kan het zijn dat u daar een milieuvergunning voor nodig heeft. Als dat zo is dan mag de bouwvergunning pas worden afgegeven als op de milieuvergunningaanvraag is beslist. Het kan ook zijn dat u ergens een milieuvergunning voor nodig heeft zonder dat een bouwvergunning nodig is; bijvoorbeeld als de opstal waar u in (en rondom) wilt werken al aanwezig is. Let op! U kunt een milieuvergunning aanvragen voor een bepaald perceel -en krijgen- terwijl het bestemmingsplan het gebruik van de milieuvergunning niet toestaat. Een niet-juiste bestemming in het bestemmingsplan voor die ene activiteit is namelijk geen weigeringgrond voor een gevraagde milieuvergunning! Overleg tijdig met de gemeente om dergelijke problemen voor te zijn.

Bouwen en de Flora- en faunawet
Het is mogelijk dat u wilt gaan bouwen, maar dat hierdoor een groei- of verblijfplaats van een beschermde plant- of diersoort wordt aangetast. In dat geval heeft u voordat u gaat bouwen, naast een bouwvergunning, ook een ontheffing op grond van de Flora- en faunawet nodig. Verlening van een bouwvergunning houdt dus niet zonder meer in dat een groei- of verblijfplaats van een beschermde plant- of diersoort mag worden aangetast. Neem bij twijfel contact op met de gemeente om problemen en misverstanden te voorkomen.

Belangrijk
Als u bouwplannen heeft en u heeft een vraag, neem dan altijd even contact op met de gemeente

Bron: bestemmingsplan.nl - Gelezen: 5781x - 01/07/2007 - [Omhoog]