Vind!  Google Woonhelpdesk Gadget


» Overzicht

Termen en begrippen

 » Huren » Huurtoeslagen

Huursubsidie wordt huurtoeslag

Relevante categorieën


 » Huren

Zoeken op tags


 » Vrom
Huurders die huursubsidie ontvangen, krijgen per 1 januari 2006 te maken met enkele nieuwe regels. Vanaf dat moment heet de huursubsidie ‘huurtoeslag’ en neemt de Belastingdienst de uitkering van de bijdrage over van het ministerie van VROM.

Bijna één miljoen huishoudens in Nederland ontvangen maandelijks huursubsidie. De hoogte van de bijdrage in de huur is afhankelijk van het inkomen, de gezinssamenstelling en de hoogte van de huur. Al deze huurders krijgen met ingang van volgend jaar te maken met enkele belangrijke wijzigingen in de uitkering van huursubsidie.

1. Belastingdienst
De huursubsidie zal vanaf 1 januari 2006 officieel huurtoeslag gaan heten. De Belastingdienst is vanaf 2006 het enige loket voor inkomensafhankelijke toeslagen voor kinderopvang, zorg én huur. Dat betekent dat u ook eenmalig bij de Belastingdienst een nieuwe aanvraag moet indienen voor een bijdrage aan uw huur, ofwel huurtoeslag. Naast het innen van de aanvraag neemt de Belastingdienst ook de uitkering van de huurtoeslag voor haar rekening.

2. Actuele inkomen
De hoogte van uw huursubsidie werd jarenlang gebaseerd op het inkomen dat u in het voorgaande jaar had verdiend. Uw inkomen in 2004 bepaalde dus hoeveel subsidie u in 2005 per maand ontving. Vanaf 1 januari 2006 gaat dit veranderen. Dan is uw actuele inkomen op dat moment bepalend voor de hoogte van de huurtoeslag die u ontvangt. De huurtoeslag wordt enkele dagen voor het begin van de maand naar uw rekening overgemaakt.

3. Subsidiejaar
Ook het subsidiejaar, het tijdvak waarover de subsidie wordt vastgesteld, verandert. Nu loopt het subsidiejaar nog van 1 juli tot en met 30 juni. Met ingang van volgend jaar loopt het subsidiejaar gelijk met het kalenderjaar, dus van 1 januari tot en met 31 december.

4. Huurtoeslag 2006 aanvragen
Tot het eind van dit jaar blijft het ministerie van VROM verantwoordelijk voor de uitvoering van de huursubsidieregeling. Komt u in 2006 ook in aanmerking voor huurtoeslag, dan krijgt u in september 2005 van de Belastingdienst automatisch een aanvraagformulier thuisgestuurd. Dit aanvraagformulier kunt u ook downloaden van de website van de Belastingdienst: www.belastingdienst.nl. Binnen acht weken na indiening van uw aanvraag krijgt u van de Belastingdienst bericht over de toekenning en hoogte van de huurtoeslag. Zorg er dus voor dat uw aanvraag uiterlijk 1 november 2005 bij de Belastingdienst binnen is, dan kan de Belastingdienst uw toeslag voor januari 2006 nog voor eind december 2005 aan u overmaken.

5. Uitkering huurtoeslag vanaf 2006
In december krijgt u bericht over de toekenning en hoogte van de huurtoeslag die u vanaf 1 januari volgend jaar maandelijks ontvangt. De maandelijkse uitkering is overigens een voorschot, gebaseerd op uw geschatte jaarinkomen in 2006, dat u vooraf aan de Belastingdienst moet doorgeven. Medio 2007 vergelijkt de Belastingdienst het door u geschatte jaarinkomen 2006 met uw daadwerkelijke inkomen in 2006 en stelt op basis hiervan de hoogte van de huurtoeslag bij. De te veel of te weinig uitgekeerde huurtoeslag wordt met u verrekend.

6. Wijzigingen in uw situatie
Verandert er iets in uw inkomenssituatie of de samenstelling van uw huishouden? Gaat u bijvoorbeeld meer verdienen of samenwonen? Geef alle wijzigingen die van invloed kunnen zijn op de huurtoeslag door aan de Belastingdienst. U kunt hiervoor een (digitaal) aanvraag-/mutatieformulier van de Belastingdienst gebruiken. Dit formulier kunt u aanvragen bij de Belastingdienst of downloaden via www.toeslagen.nl. Nadat de Belastingdienst uw mutatie heeft verwerkt, ontvangt u een gewijzigde beschikking. U ziet dan direct of de wijziging invloed heeft op de hoogte van de maandelijkse uitkering.

Meer informatie
Wilt u meer weten over de wijzigingen in de huursubsidieregeling?
U leest er meer over op de websites www.toeslagen.nl en www.vrom.nl.

Bron: Vestia - Gelezen: 16020x - 20/06/2007 - [Omhoog]