Vind!  Google Woonhelpdesk Gadget


» Overzicht

Termen en begrippen

 » Huren » Huurtoeslagen

Eigen bijdrage huurtoeslag beperkt omhoog

Relevante categorieën


 » Nieuws
 » Huren

Zoeken op tags


De eigen bijdrage voor de huurtoeslag gaat dit jaar omhoog met 1,3%. De eigen bijdrage (normhuur) volgt daarmee de verwachte huurprijsstijging per 1 juli 2007 van 1,1%, (opgehoogd met een wettelijke correctie van 0,2%*) en niet de ontwikkeling van het netto-bijstandsinkomen dat in 2006 met 3% is gestegen. Minister Vogelaar voor Wonen, Wijken en Integratie kiest daarmee voor de meest gunstige aanpassing voor de huurtoeslagontvanger.

De normhuur is dat deel van de huur waar huurders geen huurtoeslag over ontvangen en wordt ieder jaar aangepast. Wel zal naast deze aanpassing van de normhuur (= inkomensafhankelijk) de eigen bijdrage worden verhoogd van 17,05 euro tot 18,10 euro. Deze verhoging is een onderdeel uit de bezuinigingstaakstelling uit het regeerakkoord van het kabinet Balkenende II.

* er vindt een correctie van 0,2% plaats omdat de gemiddelde huurprijsstijging vorig jaar afweek van de verwachting (ten tijde van het vaststellen van de normhuur).

Bron: VROM - Gelezen: 9793x - 20/06/2007 - [Omhoog]