Vind!  Google Woonhelpdesk Gadget


» Overzicht

Termen en begrippen

 » Energie

Hoe weert u geadresseerd reclamedrukwerk?

Relevante categorieënZoeken op tags


 » Reclame
 » Sticker
Ongeadresseerd reclamedrukwerk weert u met de sticker op uw brievenbus. Maar steeds vaker sturen boekenclubs, postorderbedrijven en loterijen u brieven alsof ze u persoonlijk kennen. Dit gebeurt met behulp van gekochte adressenbestanden.
Met de volgende eenvoudige stappen kunt u veel van de geadresseerde reclame uit uw brievenbus weren.

1. Postbusnummer 666

Stuur een kaartje naar Postbusnummer 666, 1000 AR, Amsterdam, met de vermelding welke blokkade (direct mail, vaste telefoon, mobiele telefoon, e-mail, SMS, nabestaanden en marktonderzoek) men niet meer wenst. (Niet vergeten naam, adres, woonplaats te vermelden en een postzegel te gebruiken). Tot slot plaatst u uw handtekening. Zonder verdere kosten weert u daarmee het grootste deel van de geadresseerde reclame. De meeste grote verspreiders worden van uw wens op de hoogte gebracht en u krijgt geen geadresseerde reclame meer van hen. Na vijf jaar of als u gaat verhuizen, moet u opnieuw een kaartje insturen.

U kan uw wens ook via internet kenbaar maken op:
www.infofilter.nl

Hier kunt u ook uw telefoonnummer later blokkeren voor commerciële boodschappen en telemarketing.

2. Uw bank

Laat uw bank en/of verzekeringsmaatschappij weten dat u geen prijs stelt op folders (bij uw afschriften en dergelijke). Schrijf ook daarvoor een brief of een (brief)kaartje. Hieronder een voorbeeldtekst die u zo kunt overnemen.

Geachte meneer, mevrouw,

Hierbij verzoek ik u:

Mij geen ongevraagd reclamedrukwerk te sturen, noch in de vorm van bijsluiters, noch in de vorm van afzonderlijke mailings, ook niet namens derden.

Mijn persoonlijke gegevens uitsluitend te gebruiken voor een concrete uitvoering van de tussen ons gesloten overeenkomst. Verstrekking van mijn gegevens aan derden dient, behoudens uw verantwoordelijkheden voor de wet, achterwege te blijven.


Vermeld vervolgens uw naam en adresgegevens en onderteken de (brief)kaart.

Bron: Milieudefensie - Gelezen: 8041x - 22/08/2007 - [Omhoog]