Huurbescherming

Relevante categorieën


 » Huren

Zoeken op tags


* Wat is huurbescherming?
* Geldt de huurbescherming voor elke woonruimte?
* Is er sprake van huurbescherming bij verkoop van de woning?
* Wat moet de huurder doen als de verhuurder de huur wil beëindigen en de huurder wil blijven zitten
* Kan de verhuurder de huur opzeggen omdat de huurder niet akkoord gaat met een voorstel tot verhoging van de huur of de servicekosten?
* Kan een huurder zijn recht op huurbescherming verspelen?Wat is huurbescherming?

Huurbescherming betekent dat als de verhuurder de huur opzegt en de huurder het daarmee niet eens is, de verhuurder altijd naar de rechter moet om de huurder eruit te krijgen.
Zolang de rechter niet heeft beslist dat de huurder het huis uit moet, loopt de huurovereenkomst gewoon door. Als de huurder in hoger beroep gaat, loopt de huurovereenkomst meestal door totdat de rechter in hoger beroep heeft beslist dat de huurder de woonruimte moet verlaten. Als de huurder niet in hoger beroep gaat, wordt de uitspraak van de lagere rechter na een bepaalde tijd onherroepelijk en kan de huurder eruit gezet worden. Soms kan de rechter in geval van zeer ernstige wanprestatie onmiddelijke ontruiming uitspreken.


Geldt de huurbescherming voor elke woonruimte?

De huurbescherming geldt niet voor elke woonruimte. Er is maar een beperkte huurbescherming voor 'hospita-kamerbewoners' die op of na 1 juli 1993 een kamer zijn gaan huren. Hospita-kamerbewoners zijn huurders die een kamer huren bij een hospita of hospes in huis. De eerste negen maanden dat zij een kamer huren mag de hospita of hospes de huur zonder opgaaf van redenen opzeggen. Daarbij moet wel de gebruikelijke opzegtermijn worden nagekomen.

Let op
Bij onderhuur kan de positie van de huurder ten opzichte van de hoofdverhuurder erg wankel zijn. Ten opzichte van de hoofdhuurder heeft de onderhuurder echter volledige huurbescherming.

Is er sprake van huurbescherming bij verkoop van de woning?

De verhuurder kan niet de huur beëindigen omdat hij de woning wil verkopen. Als hij het huis verkoopt, draagt hij de bestaande huurovereenkomst onder dezelfde voorwaarden over aan de nieuwe eigenaar. Die bescherming geldt zelfs als in het huurcontract staat dat de huurder akkoord gaat met beëindiging van de huur als de verhuurder de woning verkoopt. Dergelijke bepalingen in een huurcontract zijn ongeldig.

De verhuurder kan de huur niet beëindigen omdat hij de woning wil verkopen.


Wat moet de huurder doen als de verhuurder de huur wil beëindigen en de huurder wil blijven zitten?
De huurder kan dan gewoon blijven zitten en de huur doorbetalen. Nadat de verhuurder de huur heeft opgezegd, kan de huurder binnen zes weken aan de verhuurder te kennen geven dat hij niet akkoord gaat. Een reactie van de huurder is niet verplicht. Als de huurder niet reageert, kan de verhuurder na die zes weken de huurder voor de kantonrechter dagvaarden om zo de huur te beëindigen op basis van één van de zes opzeggingsgronden. Niet reageren werkt dus niet in het nadeel van de huurder.


Kan de verhuurder de huur opzeggen omdat de huurder niet akkoord gaat met een voorstel tot verhoging van de huur of de servicekosten?

Dit kan alleen als het om woonruimte gaat waarvan de huurprijs is geliberaliseerd. In alle andere gevallen is dit geen geldige opzeggingsgrond voor de verhuurder. Meningsverschillen over huurverhoging en over de servicekosten moeten worden aangekaart bij de huurcommissie.


Kan een huurder zijn recht op huurbescherming verspelen?

Een bepaling in een huurcontract dat de huurder afziet van huurbescherming is ongeldig. Toch kan een huurder zijn recht op huurbescherming verspelen. Als de huurder bijvoorbeeld gedurende de huurtijd akkoord gaat met huurbeëindiging over één jaar, dan kan de verhuurder de huurder daaraan houden en heeft hij zijn huurbescherming verspeeld.

Bron: Woonbond - Gelezen: 41870x - 01/01/1970 - [Omhoog]