MakelaarTweede woningWoonlinksWoontips

Permanent wonen in vakantiewoning mag… soms

Gemeenten en provincies krijgen meer ruimte om recreatiewoningen een woonbestemming te geven. Met dit voorstel wil minister Dekker een oplossing bieden voor het probleem dat in veel gemeenten bestaat: het permanent bewonen van vakantiehuizen.

Vereniging Eigen Huis roept gemeenten en provincies op om soepel om te gaan met de vrijheid die zij van de minister krijgen. Door een bestemmingswijziging van recreatie naar wonen kan een einde worden gemaakt aan deze slepende kwestie, waardoor veel mensen langdurig in onzekerheid verkeerden. De vereniging vindt dat de individuele belangen van bewoners een zorgvuldige afweging vergen. De minister erkent dit en staat ook toe dat permanente bewoning door de huidige eigenaar-bewoner blijvend wordt gedoogd, maar dat de bestemming na verhuizing of overlijden weer teruggaat naar recreatiewoning.

Het gedogen van permanente bewoning van een recreatiewoning kan voor een grote groep mensen een oplossing zijn. Veel van deze woningen zijn goed en comfortabel gebouwd en zijn, als ze voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit, geschikt zijn om permanent te bewonen. In veel gevallen is er door gemeenten en provincies een gedoogbeleid gevoerd, zijn er (informeel) toezeggingen aan bewoners gedaan of is er onvoldoende opgetreden om de regels ten aanzien van permanente bewoning te handhaven. Er is daardoor in veel gevallen een situatie ontstaan waaraan bewoners van recreatiewoningen in mindere of meerdere mate rechten kunnen ontlenen.

Vereniging Eigen Huis vindt het maatschappelijk ongewenst als overheden zich ten aanzien van deze problematiek star en dogmatisch opstellen. Ieder geval van permanente bewoning moet afzonderlijk worden beoordeeld en de belangen moeten daarbij zorgvuldig worden afgewogen. Het is in voorkomende zaken beslist noodzakelijk dat overheden hun beslissing voldoende motiveren.