Huren

Wat moet er in een huurovereenkomst woonruimte staan?

Het spreekt voor zich dat we als mensen allemaal de beschikking moeten hebben over een bepaalde plaats waar er kan worden gewoond. Wanneer jij ook op zoek bent naar een woonruimte zal je tot de vaststelling komen dat je daarvoor een keuze kan maken tussen twee verschillende mogelijkheden. Je zou er bijvoorbeeld voor kunnen kiezen om de ruimte in kwestie te huren, maar daarnaast kan je er eveneens voor kiezen om ze te kopen. Voor de meeste mensen geldt dat ze kiezen voor deze eerste optie. In dat geval is ook het afsluiten van een huurovereenkomst woonruimte altijd een interessante keuze. Alles wat je hier graag over zou willen weten ontdek je meteen hieronder.

Wat is een huurovereenkomst woonruimte? 

Voor een huurovereenkomst woonruimte geldt dat het een document is welke wordt afgesloten tussen enerzijds de verhuurder van een bepaalde woonruimte en anderzijds de persoon die deze graag zou willen huren. Het opstellen van een dergelijke overeenkomst gebeurt in het bijzonder omdat men op die manier wil voorkomen dat er bepaalde discussies ontstaan. Bij het opstellen van een dergelijk contract zal je tot de vaststelling komen dat er daar heel wat vrij algemene zaken in worden opgenomen. Wat dit betreft kan je dan onder meer denken aan de volgende zaken:

  • Of er in de woning gerookt mag worden of niet;
  • Welke boete er wordt aangerekend bij een te late huurbetaling;
  • Of het is toegestaan om huisdieren te houden of niet;

Als er een huurovereenkomst woonruimte wordt opgemaakt zorgt dit er dus voor dat de gemaakte afspraken ook nog even schriftelijk worden bevestigd. Op deze manier kan er hier ook nooit echt discussie over ontstaan. De goede band tussen verhuurder en huurder wordt op deze manier bewaakt. Zo’n document opstellen is dan ook zeker en vast altijd de moeite meer dan waard. 

Is zo’n overeenkomst wel echt een vereiste?

Er bestaat op zich geen wettelijke verplichting voor het afsluiten van een huurovereenkomst woonruimte. Dit betekent in de praktijk dat je dit in principe niet echt moet doen. Dit gezegd hebbende kan er worden vastgesteld dat er in het merendeel van de gevallen wel degelijk voor wordt gekozen. Dat is ook helemaal niet onverstandig. Het niet op papier zetten van de gemaakte afspraken kan er namelijk in de praktijk zomaar voor zorgen dat er zich een aantal vervelende situaties voor zullen doen. Het spreekt voor zich dat jullie beiden dat ongetwijfeld kunnen missen. Het opstellen van een huurovereenkomst woonruimte mag dan dus met andere woorden niet verplicht zijn, het is zeker en vast aan te raden om dit altijd te doen. Ook wanneer je bijvoorbeeld gaat verhuren aan iemand die je goed kent zoals een vriend of een familielid. 

Welke zaken moeten er zeker in een huurovereenkomst woonruimte opgenomen worden?

Ondanks het feit dat een huurovereenkomst woonruimte niet verplicht is wordt het wel sterk aangeraden om deze op te laten stellen en er verschillende zaken in op te nemen. Denk hierbij aan:

  • De gemaakte afspraken tussen verhuurder en huurder; 
  • De betalingsplicht waar de huurder over beschikt;

Je zou ervoor kunnen kiezen om een dergelijke overeenkomst zelf op te stellen, maar daarnaast is het eveneens een mogelijkheid om ervoor te kiezen om dit uit te besteden aan een jurist. In het bijzonder wanneer je bijvoorbeeld meerdere woonruimtes wenst te verhuren kan het mogelijks de investering waard zijn om dit uit te besteden. Op die manier ben je immers pas echt verzekerd van de meest optimale inhoud voor wat jouw huurovereenkomst betreft.