Uncategorized

Ondergrondse afvalcontainer: ideaal is voor jouw appartementencomplex

Wist je dat elke inwoner van jouw appartementencomplex gemiddeld 500 kilo afval per jaar weggooien? De inzameling van afval is de laatste jaren erg verandert. Waar vroeger op elk balkon van appartementencomplexen een afvalbak stond die op vaste dagen aan de straat werd gezet, wordt er tegenwoordig vaak gekozen voor een ondergrondse afvalcontainer. Om de straten schoner te houden en het dumpen van afval te voorkomen zijn de meeste gemeenten en vve’s inmiddels overgestapt op ondergrondse containers van bijvoorbeeld MilieuServiceNederland.

Voordelen van een ondergrondse afvalcontainer

In de meeste appartementencomplexen is er geen ruimte voor kliko’s, waardoor een ondergrondse container ideaal is voor het inzamelen van afval van inwoners. Door verschillende ondergrondse containers te plaatsen kunnen inwoners hun afval bij de bron scheiden. Zo zijn er ondergrondse afvalcontainers voor het scheiden van:

  • Textiel
  • Restafval
  • Papier en karton
  • PMD
  • Glas
  • GFT

Het kan voorkomen dat bepaalde afvalstromen niet overal in een ondergrondse container ingezameld kunnen worden. Bijvoorbeeld door ruimtegebrek. In dat geval is een rolcontainer huren voor de kleinere afvalstromen binnen je appartementencomplex de oplossing.

Hoe wordt afval naast de container voorkomen?

Bij ondergrondse containers denk je vast ook aan afval naast de container. Helaas is afvaltoerisme nog altijd een groot probleem in Nederland. Om dit tegen te gaan is het mogelijk om alle inwoners van je appartementencomplex een afvalpasje te geven waarmee zij de containers kunnen openen.

Afval naast de container plaatsen is verboden. Toch blijft het voor sommige mensen verleidelijk om iets naast de container te zetten. Bedenk dan wel dat jouw afval nog meer afval aantrekt. Staat er afval naast de container, dan zijn mensen sneller geneigd om ook hun afval ernaast te zetten. Zo wordt één vuilniszak al snel een enorme berg met afval. Toezicht & Handhaving controleert overigens het afval dat naast de container staat. Wanneer zij kunnen achterhalen van wie het is, dan krijg je mogelijk een flinke boete.

Is de ondergrondse container kapot of vol? Dan is het verstandig om contact op te nemen met de afvalinzamelaar alvorens je jouw afval naast de container plaatst.